อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกีรยติฯ และบำรุงเสนาสนะ ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์

วันนี้ คุณชินณปพัชร เอกวิพัทธ์พล กรรมการผู้จัดการบริษัท แชนเนล ไวด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์และสิ่งของอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกีรยติฯ และบำรุงเสนาสนะ ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์