Jobs


Jobs
06 ก.พ.
นักศึกษาฝึกงาน Web Designer (Junior)
สวัสดีการ
ค่าจ้างรายวัน

รายละเอียดของงาน
วิเคราะห์ Requirement ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอแนวทางในการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ว่าเหมาะสมที่จะเลือกใช้ User Interface ในลักษณะใด จากนั้นก็ออกแบบ Theme Design หลักๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากลูกค้า ในส่วนของดีไซน์เนื้อหาด้านใน สามารถมอบหมายส่งต่อและควบคุมให้ Web Design ทำต่อได้ตามกำหนด

3 อัตรา
เงินดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ ชาย-หญิง
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ชอบงานเว็บไซต์เป็นชีวิตจิตใจ สามารถทำงานเป็นทีมได้ พูดคุยสื่อสารกันรู้เรื่อง
  • มีความเข้าใจในการออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะสากลนิยม
  • มีความชำนาญในการใช้งาน Photoshop/Illustrator เป็นอย่างดี เข้าใจเทคนิคการจัดทำเว็บไซต์ทุกประเภท
  • หากมีความรู้ความสามารถในเรื่อง XHTML, CSS Design หรือสามารถออกแบบงานแนว Web 2.0 ได้ดี 
  • ประสบการณ์ในการเรียนในสาขาเพื่อออกแบบเว็บไซต์