Blog


ON OUR BLOG
28 พ.ย.
การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
ความสำเร็จของเว็บไซต์ไม่ได้เกิดจากการที่มีผู้ใช้หน้าใหม่เข้ามาในเว็บไซต์จำนวนมาก ถ้าผู้ใช้เหล่านั้นเพียงเข้ามาที่หน้าโฮมเพจแล้วก็จากไปโดยไม่ย้อนกลับมาอีก แม้ว่าคุณจะสามารถดึงผู้คน จำนวนมากให้เข้ามาในเว็บได้ด้วยการทุ่มทุนโฆษณาอย่างหนัก แต่ถ้าเว็บไซต์ของคุณไม่มีคุณภาพและการออกแบบที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้แล้ว พวกเขาก็จะไม่ย้อนกลับเข้ามาดูซ้ำอีก ยอดขายสินค้าจึงมีไม่มากและการโฆษณาก็ได้ผลน้อย ส่งผลให้เว็บไซต์ห่างไกลจากความสำเร็จ เพราะผู้ใช้ขาประจำเท่านั้นที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้เข้ากับเว็บไซต์ได้
28 พ.ย.
22 พ.ย.